Ikke flere skriftlige ansøgninger

skriftlige ansøgninger

Du skal ikke skrive nær så mange skriftlige ansøgninger. Hvorfor?

Skriftlige ansøgninger baserer sig på et stillingsopslag, hvor mange virksomheder tager en kopi frem fra tidligere
og retter lidt i den. Vi er som ansøgere derfor nødt til at tale med dem for at finde ud af, hvilke 2-3
arbejdsopgaver der er allervigtigst, før vi skriver vores ansøgning. Ellers risikerer vi at ramme helt ved siden af. Mange stillingsopslag har nemlig en lang liste af ønsker til en kommende medarbejder.

Derudover lægger den skriftlige ansøgning op til, at vi formulerer os skriftligt. Det siger sig selv. Men det er ikke alle, der skinner bedst igennem på skrift. Vi kan sidde uden at blive kaldt til samtale, fordi vi ikke er gode til at skrive
ansøgninger, selvom vi muligvis er det bedste match.

Den skriftlige ansøgning er en genre for sig

Derfor gør de fleste, som vi ”plejer”. Vi skriver en god (eller mindre god)
ansøgning og lægger ansvaret for modtagelsen af ansøgningen helt og holdent over på modtageren. Vi slipper processen lige nøjagtig der, hvor vi burde have allermest hånd i hanke med, hvordan vi og vores ansøgning bliver modtaget. Når ansøgningen bliver læst, er vi ikke til stede til at kunne svare på spørgsmål og forsvare eller forklare vores profil og arbejdsliv.

Skal vi i stedet sende flere uopfordrede ansøgninger?

Nej, det mener jeg ikke.

Selvom det kaldes uopfordret ansøgning, går du samme vej som i traditionel jobsøgning med
undtagelse af, at der ikke er et stillingsopslag at skrive ud fra. Jeg dømmer dig ikke. Vi har alle sammen
været der.

Uopfordrede ansøgninger virker godt i bestemte brancher, hvor der er mangel på folk. Det kunne være
for social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, nogle håndværksfag, ufaglærte stillinger i
supermarkeder og daginstitutioner, ingeniører (i gode økonomiske tider) og lignende. Her giver en
uopfordret ansøgning mening, fordi der er et behov, som vi rimelig nemt kan afkode. Men vi kunne lige
så godt have fået jobbet ved at tage direkte kontakt til arbejdsgiveren og gå udenom ansøgningen.

Mange virksomheder har et sted på hjemmesiden, hvor de tager imod uopfordrede ansøgninger. Du
kan godt bruge den funktion, men tag altid kontakt og hør, hvordan landet ligger, før du skriver en uopfordret
ansøgning.

Alternativet

Som du nok har afkodet nu – er uopfordret jobsøgning. Her tager vi kontakt og taler med
en arbejdsgiver om arbejdspladsens behov og udfordringer. På den måde kan vi forklare vores egen
profil og finde fælles fodslag med en kommende arbejdsgiver. Når vi haft en snak, kan vi så tage hjem
og lave noget på skrift til dem. Her kan et motiveret CV være en mulighed. Altså 1 dokument, der
indeholder dit CV samt en kort sektion tekst, der skal gøre det ud for ansøgningen. Men altid først efter kontakt til virksomheden.

Uopfordret jobsøgning er vejen frem. Læs mere her.