Privatlivspolitik

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder Bryder Karriere de relevante lovbestemmelser fx i Markedsføringsloven og Bogføringsloven.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du køber og modtage et produkt eller en ydelse fra os samt besøger hjemmesiden, indsamles persondata for at kunne gennemføre handlen, og lovbestemte cookies registrerer din færden på hjemmesiden.

Almindelige persondata som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer indhentes ved aftaler. Følsomme persondata indhentes for at kunne levere en god karriererådgivning, og noteres neutralt og så tæt på kundens ordlyd som muligt, så du altid vil kunne læse dem. Det er altid op til dig, om du vil afgive persondata.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.bryderkarriere.dk er Bryder Karriere, Vitavej 71, 8300 Odder, cvr nr. 42118990.

Behandlingsgrundlag og formål

Bryder Karriere har en række artikel 30-fortegnelser, som fortæller, hvilke formål og behandlingsgrundlag virksomheden benytter. Disse fortegnelser kan fremvises efter ønske.

Bryder Karriere vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil (5 år for fakturaer), eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet fx ved gentagne samarbejder. Sletning af mailkorrespondancer, notater og andet materiale fra privatkunder sker, når samarbejdet er udløbet eller senest 6 måneder efter. Materiale opbevares primært digitalt, men i feedback-situationer og gentagne samarbejder er printede udgaver nogle gange læringsmæssigt det bedste valg, og i de situationer låses papirerne inde i et skab, når de ikke bruges, og makuleres efter anvendt periode.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata, men der kan være udlevering af data til samarbejdspartnere, som er nødvendige for vores samarbejde. Det drejer sig blandt andet om oplysninger i forhold til fakturering. Bryder Karriere har så vidt muligt indhentet databehandleraftaler fra alle samarbejdspartnere, hvilket er din sikkerhed som kunde for, at de også har taget hensyn til Databeskyttelsesloven. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som Bryder Karriere til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du kan anmode herom via mail til lena@bryderkarriere.dk. Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.