Den ældre hjernes fordele på arbejdsmarkedet

Har du oplevet aldersdiskrimination?

Er du ældre end ung, har du måske oplevet aldersdiskrimination i jobsøgningen.

Når vi bliver bedt om at angive alder i den digitale proces af at søge et job, er der IT-systemer, som kan sortere ansøgerne efter de kriterier, vi selv har angivet. Og derfor kan virksomheder blandt andet sådan sortere seniorer fra uden at kigge på deres kvalifikationer.

Det er ærgerligt. Både generelt og især nu i foråret 2022, hvor ledigheden er meget lav.

Individualiseringen i arbejdslivet er steget igennem nogle årtier som resultat af livsstil og lovgivning. Nogle vælger at spare op til at forlade arbejdsmarkedet tidligt, andre kan slet ikke forestille sig at stoppe og er ansatte til langt over deres statsligt bestemte pensionsalder. Kroppene er friskere end tidligere på grund af mindre nedslidning, og tilbuddene i livet er flere og flere. Så der er ikke nogen grunde til strukturelt at udelukke seniorer fra arbejdsmarkedet.

1. juli 2022 træder en ny lovgivning i kraft, som forbyder arbejdsgivere at kræve alder og fødselsdato i en ansøgningsproces. Loven skal understøtte, at det i forvejen er ulovligt at forskelsbehandle grundet alder.

 

Hvad kan du gøre i din jobsøgning?

Den (raske) ældre hjerne har nogle fordele frem for den yngre hjerne. Og fordelene kan du bruge aktivt i din jobsøgning til at formidle dine stærke sider og din motivation. For uanset alder handler jobsøgning altid om at vise din motivation for jobbets indhold.

Fordele ved den ældre hjerne

For det første har ældre en højere grad af mønstergenkendelse end yngre – vi bliver med alderen bedre til at se mønstre og generalisere, fordi vi livet igennem har lært at genkende mønstre.

  • Det er relevant i forhold til dit næste job, fordi den ældre hjerne typisk har flere erfaringer end den yngre at bygge sine løsninger på. En ældre medarbejder vil derfor ofte have en større variation af løsninger i sit bagkatalog at tage fra, når et problem skal fikses.

For det andet er en ældre hukommelse er langt bedre end sit rygte – det distræte som karaktertræk vurderes ringere for ældre mennesker end for yngre mennesker pga. fordomme. Men faktisk tænker den ældre hjerne mere over tingene og er mindre optaget af at suge indtryk til sig.

  • Det er relevant i forhold til dit næste job, fordi du fx kan slå på evnen til fokusering og ikke at lade dig hyle ud af den.

For det tredje har den ældre hjerne en høj praktisk intelligens – den praktiske intelligens er højest omkring 60-årsalderen. Det vil sige, at vi med alderen bliver bedre til at løse konkrete problemer.

  • Det kan være en fordel i et job, at du har en praktisk sans, som fx kan løse en social konflikt mellem kolleger stille og roligt, uden at det bliver en livsomvæltende begivenhed.

For det fjerde har ældre en stærkere impulskontrol end yngre – impulskontrollen bedres fra 20-årsalderen og hvert årti. De fleste ældre er mere generøse, varmere og mere imødekommende, end de var, da de var unge. Med alderen bliver man mere følelsesmæssigt stabil. Kvinders sårbarhed mindskes, og mænd kommer i bedre kontakt med deres følelsesliv.

  • I jobsøgningen kan du vælge at slå på ord som stabilitet, at kunne tage en mentorrolle overfor yngre medarbejdere (ikke at forveksle med at være Kloge Åge), eller at være i stand til at sikre en kontinuitet via impulskontrol.

For det femte har den ældre hjerne mere visdom – forstået som en række mentale kapaciteter, hvor en del af dem er udprægede hos ældre mennesker: selvrefleksion, sindsligevægt, pragmatisme og social omgængelighed. Og visdom som kapacitet kan trænes ved at være nysgerrig og lære nye ting.

  • Du kan som ældre naturligvis have en stor grad af faglig viden og erfaring. Men visdom kan også vise sig som overskuddet til at turde prøve og udvikle nyt.

Bør din jobsøgning være anderledes som ældre, end da du var yngre?

Du kan sagtens arbejde aktivt med din alder i din jobsøgning. Men alt i alt er det stadig din motivation i forhold til det konkrete jobindhold, det kommer an på.

Din alder kan dog spænde ben for virksomhedens opfattelse af dig, hvis du fx primært omtaler din erfaring og derfor kommer til at lyde som en Kloge Åge, der står med alle løsningerne. Hvis du derimod tør lade din faglighed hvile og i stedet begynder med at tale med den kommende arbejdsgiver om det faglige, I har til fælles, så skal muligheden for at fremvise din faglighed nok komme.

Som jeg også prædiker, når det kommer til uopfordret jobsøgning, så er det vigtigste, at du tager journalist-hatten på og er nysgerrig på, hvad virksomheden har af udfordringer, og hvor de gerne vil hen. Det er på den måde, du får den bedste mulighed for at kunne tale dig selv og din faglighed ind i deres virkelighed. Og på det punkt er der ingen forskelle mellem jobsøgningen som yngre og ældre.

Er du interesseret i konkrete fif til at håndtere din alder i ansøgninger og jobsamtaler, så læs Konsulenthuset Ballisagers artikel om jobsøgning for seniorer: https://ballisager.com/senior-saadan-lander-du-dit-naeste-job/

Artiklen om den ældre hjerne er skrevet af Torben Sangild for Zetland og bygger på Daniel J. Levitins bog: Successful Aging fra 2020. Artiklen bærer titlen: ”Vores hjerner ændrer sig gennem livet, men ikke kun til det værre”: https://www.zetland.dk/historie/soBPWvxn-ae2KvJdE-ddf70?utm_source=instagram&utm_medium=linkibio&utm_campaign=artikel.