Brug (IKKE KUN) din mavefornemmelse

Du kan ikke regne med at kunne mærke dig frem til, hvilken vej du skal gå i dit arbejdsliv. Jobsøgning er ligesom så meget andet baseret på et stykke arbejde, hvor vi bruger erfaringer og metoder til at finde ud af, hvilken løsning vi skal vælge. Derfor behøver du ikke kun bruge din mavefornemmelse.

Har du et drømmejob?

Jeg håber næsten, du svarer nej. Drømmejobbet inkarnerer ofte noget, du brænder for. Altså, at du har en særlig lidenskab for et bestemt fagligt emne. Eller for en branche eller jobtype. Men ens drøm kan ende med at skade én. Jo mere passioneret man er, jo mere er man nemlig villig til at ofre for jobbet.

Lidenskab er naturligvis ikke dårligt i sig selv. For vi oplever mening i vores liv ved at interessere os for noget. Og det er dog trods alt lettere at vælge fx uddannelse eller nyt job på baggrund af en interesse. Men motivation er ikke det eneste saliggørende i livet, og ingen jobs vil føles motiverende for dig dagen igennem, hele ansættelsen igennem.

Arbejdsdagen er ikke lidenskabelig

Uanset hvilket arbejde, vi har, vil der være opgaver, vi ikke kan lide, og som vi derfor ikke går til med lidenskab. Der vil også være opgaver, som vi endnu ikke ved, om vi brænder for, fordi vi ikke har prøvet at udføre dem endnu. Overordnet set er arbejdsdagen altså ikke lidenskabsfuld. Og derfor kan det være svært at få virkeligheden til at stemme overens med forventningerne, hvis man udelukkende navigerer på baggrund af mavefornemmelsen, motivationen og lidenskaben.

Første dag i ethvert nyt job vil være præget af forvirring, mange nye indtryk og adrenalin. Uanset hvor tæt på ”drømmejobbet” det er. Derfor vil du også som jobsøgende opleve flere skuffelser, hvis du forventer at finde et job, du elsker.

Hvis vi har tårnhøje idealer, fjerner vi blikket fra, hvad jobs faktisk rummer. Så egentlig er det ikke lidenskaben, der skal drive arbejdet. Det er arbejdet, der skaber lidenskaben. Lidenskaben er altså ikke fundamentet. Den er konsekvensen af indsatsen. Sådan skriver Hakon Mosbech det i en Zetland-artikel, som jeg har læst, og som dette indlæg bygger på.

Mavefornemmelsen er ét ud af mange parametre

Mavefornemmelsen/lidenskaben/passionen er én ud af mange parametre, som vi kan bruge til at vælge job. Respekt, sikkerhed, indtægt, balance, ro, ansvar, relationer og meget mere kan være andre parametre, som er vigtige for os i livet.

Arbejdslivet er i dag ikke kun lineært og fremadskridende livet igennem. Der er ikke kun én rigtig vej at gå. Hvis vi tror det, har vi meget stor risiko for at fejle eller ikke lykkes.

Langt de fleste af os vil komme til at skifte jobs mange gange i løbet af livet. At gå mange rigtige veje. Vi vil afprøve forskellige dele af vores fagligheder i forskellige typer jobs, og vi vil skifte brancher undervejs. Både af lyst og af nød. Dermed har vi muligheden for at arbejde os frem til, hvad vores passion er. Passionen behøver ikke være en bestemt arbejdsopgave. Det er ikke en fasttømret størrelse. Passionen ændrer sig og udvikler sig. Og den vil kunne bruges i mange forskellige typer jobs. Det betyder også, at du i løbet af et job, kan arbejde en passion frem eller udvikle en ny passion i takt med, at du lærer arbejdsopgaverne at kende eller tilføjer nye opgaver til din hverdag.

Vi finder først med tiden ud af, hvad vi er rigtig gode til, ved at afprøve os selv. Og vi har svært ved at forudse, hvad der gør os lykkelige i fremtiden. Så “følg din lidenskab” er ikke løsningen til et godt arbejdsliv, fordi lidenskaben kun indeholder én vej frem. Og arbejdslivet er ikke længere fokuseret på kun denne ene vej. Det er blevet meget mere individualiseret. Vi vælger til gengæld mange veje at gå igennem livet, og derfor vælger vi heller ikke forkert. Vi vælger blot noget andet og kan tillade os at være nysgerrige og date flere forskellige jobs igennem livet.

Alle jobs har elementer, man ikke er lidenskabeligt optaget af. Alle jobs har perioder, hvor tingene er svære. Og det står i kontrast til at “gøre det, du brænder for”. Derfor er det svært at basere sit arbejdsliv og valg om jobs på en mavefornemmelse, intuition, passion eller lidenskab.

Og nu har jeg lyst til at skrive et indlæg om netop at bruge intuition i jobsøgningen;-)

Zetland-artiklen er skrevet af Hakon Mosbech i 2019 og refererer amerikansk forskning af blandt andre Adam Grant: https://www.zetland.dk/historie/sOKVmEN5-a8dQKjjz-d88b3?utm_source=facebook&utm_medium=zetlanddk&utm_campaign=artikel&fbclid=IwAR3cm7gZfCKWcqHm8aIXStpA3NOKqtp30VRwP4QnBiOB1uG0zKbRyr_8Ez8